Divendres 15 de març a dos quarts de nou del vespre en el nostre local, es durà a terme l’assemblea anual de socis i sòcies on es tractaran els següents punts inclosos a l’ordre del dia:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Altes i baixes de persones associades

3.- Estat de comptes 2023

4.- Memòria 2023

5.- Proposta programació 2024

6.- Obres i manteniment

7.- Precs i preguntes

 

Categories: Agrupaintern