L’Agrupa, Associació Cultural de Montmeló compta actualment amb uns dos-cents vuitanta socis.


Existeixen cinc modalitats de soci, detallades a continuació:

Soci 52€ anuals  13€/ Trimestre

Soci infantil (menys de 13 anys) 0€

Soci Jove (13-18 anys) 36€  9€/Trimestre

Soci Col·laborador 72€ anual   18€/Trimestre

Soci Protector 200€ anuals

Soci Major 70 anys  36€ anuals  9€/Trimestre


Els socis de l’Agrupa disposen de descomptes interessants en la programació d’actes culturals que es realitza de forma periòdica i poden participar en les seccions de l’entitat.

A més, el soci que tingui fills menors de 12 anys pot fer-los socis de forma gratuïta (sense abonar cap quota) i amb els mateixos descomptes que el soci titular en tots els actes. 


Escull el tipus de soci que millor satisfaci les teves necessitats. 
Les quotes s’abonen, habitualment, de forma trimestral. La forma de pagament pot fer-se mitjançant domiciliació bancària o en efectiu.

Comunica’t amb nosaltres per correu-e contacte@agrupa.cat