Diumenge 24 de febrer a les 11 del matí al nostre local, tindrà lloc l’Assemblea General amb la següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Altes i baixes de socis

3.- Estat de comptes 2018

4.- Memòria 2018

5.- Proposta programació 2019

6.- Obres i manteniment

7.- Precs i preguntes

Us hi esperem!

Categories: intern